Länkar

Nordsjö är en av Nordens största färgtillverkare. Vårt miljöansvar omfattar alla steg från val av råvara, via tillverkning, till distributionssystem och återvinning av färgrester.

 

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort.